ILLMITZSKÝ ZÁŽITOK Z VÍNA – nápad

V roku 2018 organizuje turistické informačné centrum v Illmitzi spolu s pracovným združením „Illmitzský zážitok z vína“ mnohé vinárske podujatia.

 

Môže sa ich zúčastniť každý vinársky a gastronomický podnik!

 

Účasť na „Illmitzskom zážitku z vína“ je bezplatná pre každý podnik!

V rámci „Illmitzského zážitku z vína 2018“ sa konajú nasledovné podujatia:

Illmitzská jarná prechádzka
(17. – 19. apríl) – Dni otvorených dverí pivníc, Gastronomická jar, Umenie v pivnici, ...

Day of wine, blues and more
(12. september) – prezentácia mladých vín 2015 (len vinárske podniky s mladým vínom)

Martiniloben v Illmitzi
(6. – 8. a 13. – 15. novembra) – Dni otvorených dverí pivníc, Kulinárska tradícia Martiniloben, Umenie v pivnici, ...

Projekt „Illmitzský zážitok z vína“ sleduje tieto ciele a myšlienky:

Organizácia a uskutočňovanie vinárskych podujatí v užšom i širšom zmysle – CELOROČNE.

Organizácia a uskutočňovanie vinársko-gastronomických podujatí v užšom i širšom zmysle – CELOROČNE.

V rámci projektu NEMOTOUR sa majú spoločne rozvíjať nové turistické ponuky na poli kultúry, prírody, vína a kulinárstva (NEMOTOUR je jedna zo spoluprác podporovaných Európskym fondom pre rozvoj regiónov medzi burgenlandskými obcami Illmitz, Jois, Purbach a slovenským mestom Modra).

Obdobie mesiacov september a október je pre záujmy návštevníkov a nakupujúcich veľmi zaujímavé z hľadiska vinohradníctva i turizmu, doteraz sa mu však nevenovala veľká pozornosť. Toto obdobie sa musí z pohľadu vinárstva a gastronómie lepšie využívať a ďalej rozvíjať.

Jar (marec až jún) je rovnako príťažlivá pre záujmy návštevníkov a nakupujúcich, pokiaľ ide o prostredie vinohradníctva a gastronómie.

Tradícia Martiniloben (Dni otvorených dverí pivníc, atď. ...) sa musí zachovať v pozmenenej podobe.

Tradičná Jarná prechádzka (Dni otvorených dverí pivníc, atď. ...) sa musí zachovať v pozmenenej podobe.

Kulinárska ponuka sa musí harmonicky spájať s ponukou vína v dokonalejšej podobe.

Klimatická výhoda vinárskej oblasti Illmitz (veľmi skorý zber) sa musí zreteľnejšie postaviť do popredia (Prezentácia mladého vína, ...)